Herneming Vanish Beach in 2019

In 2019 hernemen we Vanish Beach, onze voorstelling over Europese vluchtelingen op het zonnige strand van Venice Beach, California in 1942. Hof van Eede toont de zoektocht van vier Europese cultuurdragers naar de troost in traditie, een bodem waar geen bloed aan kleeft. Kunnen ze slechts thuiskomen in hun gedeelde heimwee naar een verloren verleden, of vinden ze vrijheid in de ontworteling?
Speellijst vind je via deze link.