Herneming van Odessa tijdens Chambres d’O in Oostende

Nooit naar Odessa gegaan zijn, en daar vervolgens je hart verliezen. We wilden de Slavische ziel vinden, maar het is er nooit van gekomen. We hebben nooit de beroemde trappen bewandeld, nooit onder bloeiende acacia’s getreurd om het einde van onze liefde, terwijl jij wat verderop langs de waterlijn liep. Je hebt er mij later die namiddag nooit Poesjkin voorgelezen, op een bankje aan het water van de Zwarte zee.

Ans Van den Eede brengt deze tekst, met livemuziek van pianist Hendrik Lasure (o.m. SCHNTZL), een voorstudie voor een voorstelling die Hof van Eede (n)ooit zal maken. Meer info via deze link.